Gå til innholdet

Anonymisert Anonymisert
E-post: 4649@increo.no Endre info

Bytt bilde

Hytteeieren

Toczko og EggenheimVi bygger en Aurora 176A med enkelte tilpasninger. Hytta bygges på Altevatn i Bardu kommune.

Hytta leveres

Stor stas da hytta ble levert mandag 13.juli. Hytta ble levert som avtalt. Dessverre åpna himmelen seg ved utlasting så det var noen søkk våte karer som kjørte hjem sent på kvelden.                           

04. august 2015


Hytta leveres

Nett fraktes tilbake til helikopter

Heli-Team i aksjon

Jekkestropper løsnes og sendes i retur

God innsats fra begge nevøene

Heli-Team hadde fått oppdraget med å frakte hytta fra nærmeste bilvei og frem til tomta. Det er 8 km i luftlinje så det tok 6 timer å bli ferdig. Heli-Team gjorde jobben på en utmerket måte.