Gå til innholdet

Anonymisert Anonymisert
E-post: 4642@increo.no Endre info

Bytt bilde

Hytteeieren

Jim Are og Grete Skogheim

Hytta (inntil videre)

Type: Egentilpasset miks av Smart 170 og Smart 128
Byggår: 2015
Beliggenhet: Troms
LES MER

Altan og trapp

06. september 2015
11 av 12


19. august. I gang med trapp.

20. august.

Jeg hadde noen lengder med 2x8" imp liggende etter grunnarbeidet. Disse ble brukt til den forsenkede delen av altanen. Jeg boltet disse fast med 2 stk 140 mm lange ekspansjonsbolter i hver fundamentsøyle. I bjelken skrudde jeg så 2x6" imp som veggbjelke.

2x6" veggbjelke festet i 2x8" bjelke.

21. august.

22. august. På samme måten som med søylene på trappa tok jeg ned disse, renskjærte i toppen og tilpasset og så satt de på plass slik de skal stå. Det innebar at de måtte legges oppå den doble 2x6" bjelken som da ligger på fundamentsøylen. Nå er søylene godt forankret både oppe og nede.

Her er vi i gang med å støype fundamentet til en mur jeg skal mure opp under frontveggen. Siden hytta ble såpass mye høyere i fronten enn det vi trodde så er jeg nødt til å lage denne muren for å få sove godt på uværsdagene som vil komme :) Murens funksjon vil først og fremst være å holde hytta stødig mot vestaværet som treffer ganske hardt til tider, men også å dempe vindfanget under hytta.

Bæresøylene til takutstikkene er her riktig tilpasset

Bæresøylene til takutstikkene er her riktig tilpasset

3. september. I gang med altandekket.

3.sept.

3. sept.

3. sept. Altandekket ferdig lagt ut på fremsiden. Skruingen får vente til i morgen :)

5. sept.

5. sept. Kapping av rekkverkspiler og montering av rekkverkssøyler.

6. sept. Smått i gang med å beise rekkverk til altanen.

9. sept.

9. sept.

9. sept.

11. sept.

12. sept.

14. sept. Ferdig inntil videre. Skal få lagt opp vann og avløp som skal henge fast i bjelkelaget under siste del av altanen. Blir lettere å gjøre det mens det fortsatt er åpent.

14. sept.

14. sept.

14. sept.

14. sept.

Før jeg kunne starte med trapp og altan måtte bæresøylene til takutstikkene tas ned og tilpasses. De var som tidligere sagt montert feil av snekkerne og traff derfor ikke riktig på fundamentene.
Måten jeg gjorde det på var å kappe rent i toppen av søylene, tilpasse de slik at de skulle flukte med yttersiden av takdragerne og sette de oppå en dobbel 2x6" bjelke som ligger oppå fundamentene. Nå er bæresøylene godt forankret både oppe i takdrager og nede i fundamentsøylene og jeg sover derfor litt bedre :)

For å bli helt ferdig med altanen må jeg få gravd bort en del masser fremfor trappa. Får derfor ikke gjort alt ferdig i denne omgang, men blir nok ikke arbeidsledig med det første ;)